Projekt Unijny

NASZA PRZYCHODNIA ZREALIZOWAŁA PROJEKT:

Inwestycja w zakresie sprzętu medycznego i sprzętu IT w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej „LEKARZ RODZINNY” S.C. AGATA BAŁYS TOMASZ BAŁYS zlokalizowanym w Wólce (pow. Lubelski) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, w formie współfinansowania UE- zakup nowoczesnego aparatu usg i dysku sieciowego.

Cele projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych w wyniku inwestycji w nowe środki trwałe. ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez praktykę Lekarz Rodzinny s.c. Agata Bałys Tomasz Bałys.

Planowane efekty: Przeprowadzenie inwestycji o szacowanej wartości 117 646,60 zł, z czego kwota 110 376, 00 przeznaczona jest na aparaturę medyczną, dzięki której  placówka lecznicza świadcząca usługi POZ w ramach publicznego systemu służby zdrowia na terenach wiejskich podniesie jakość swojej działalności- wzrost liczby ludności objętej ulepszonymi usługami leczniczymi: pow. poziomu 4850 osób.

Wartość projektu: 117 646, 56 PLN 

Wkład EFRR: 99 999, 57 PLN

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.